Aktualności

Więcej o: HARMONOGRAM – zbiórki odpadów komunalnych 2019 r.

HARMONOGRAM – zbiórki odpadów komunalnych 2019 r.

Informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Dzwola, iż w roku 2019 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Dzwola będzie realizował wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z O.O. w Biłgoraju 23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13.

 

Więcej „HARMONOGRAM – zbiórki odpadów komunalnych 2019 r.”

Więcej o: Zawiadomienie – Wybory Sołtysów

Zawiadomienie – Wybory Sołtysów

Na podstawie § 12 Statutów sołectw: Branew, Branewka, Branewka – Kolonia, Krzemień  Pierwszy, Krzemień Drugi, Flisy, Zofianka Dolna, Konstantów, Dzwola, Kocudza Górna, Kocudza Pierwsza, Kocudza Druga, Kocudza Trzecia, Zdzisławice, Kapronie, Władysławów, wybory sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza wójt, określając miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego, podczas którego mają być dokonane wybory.

 

Więcej „Zawiadomienie – Wybory Sołtysów”

Więcej o: Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym

Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym

Właściciel nieruchomości zabudowanych lub inne osoby, które takim gruntem władają mają obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym. W miejscowościach nieposiadających ulic czy osiedli oprócz numeru porządkowego powinna być również umieszczona nazwa miejscowości.

 

Więcej „Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym”

Więcej o: Podziękowania

Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocudzy Dolnej i mieszkańców Kocudzy Trzeciej, którzy wykonali prace remontowe i ofiarowali przedmioty codziennego użytku do prowadzenia gospodarstwa domowego na rzecz mieszkańca  naszej Gminy.

 

Więcej „Podziękowania”

Więcej o: Widzisz zagrożenie – zareaguj i odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Widzisz zagrożenie – zareaguj i odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w województwie lubelskim funkcjonuje od 14 września 2016 roku. Od tego momentu mieszkańcy naszego powiatu mogą na bieżąco informować Policję o zagrożeniach występujących w danym rejonie. Dzięki takiej współpracy wspólnie możemy wpływać na bezpieczeństwo w powiecie janowskim.

Więcej „Widzisz zagrożenie – zareaguj i odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”

Więcej o: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030

Wojewoda Lubelski zaprasza do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) w województwie lubelskim. Konferencja regionalna, współorganizowana przez urząd marszałkowski, ma przybliżyć uczestnikom cele, kierunki interwencji, mechanizmy wdrażania polityki regionalnej do 2030 r.

 

Więcej „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030”