Aktualności

Więcej o: Remonty kolejnych odcinków dróg

Remonty kolejnych odcinków dróg

W dniu 23.05.2018 roku dokonano komisyjnego odbioru przebudowanego odcinka drogi powiatowej nr 2810L Krzemień – Chrzanów – Goraj, w lokalizacji km O+041 do 0+141. Przebudowa drogi polegała na wzmocnień istniejącej nawierzchni warstwą betonu – asfaltową oraz wykonaniu poboczy z kruszywa drogowego.

 

Więcej „Remonty kolejnych odcinków dróg”

Więcej o: Woda coraz bliżej

Woda coraz bliżej

Na podstawie umowy na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Krzemień Pierwszy, Krzemień Drugi, Flisy i Zofianka Dolna, podpisanej przez Wójt Gminy Stanisława Rożka przy kontrasygnacie Skarbnika p. Anety Gilas z wykonawcą – Konsorcjum Firm:

 

Więcej „Woda coraz bliżej”

Więcej o: Strażacy ochotnicy podsumowali rok 2017

Strażacy ochotnicy podsumowali rok 2017

Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa to jedno z najstarszych zadań publicznych na świecie. Problemem tym zajmuje się Sejm RP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Policja oraz samorządy każdego szczebla. Jednak, nawet najbardziej udane pomysły nie rozwiążą na stałe tego problemu i nie uszczęśliwią obywateli jeśli brak będzie instytucji do realizacji tych programów,

Więcej „Strażacy ochotnicy podsumowali rok 2017”

Więcej o: Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Leśny Krąg”.

Więcej „Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego”