Aktualności

Więcej o: Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Wojewoda Lubelski podaje do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim. Niniejsze Obwieszczenie również podane do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na obszarze Gminy Dzwola na tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach.

Więcej „Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego”

Więcej o: Zabawa karnawałowa

Zabawa karnawałowa

Na zakończenie ferii szkolnych, w czwartek 8 lutego dzieci z powiatu janowskiego uczestniczyły w rozrywce, w postaci zabawy karnawałowej zorganizowanej w restauracji Hetmańska w Janowie Lubelskim. Organizatorem, fundatorem poczęstunku oraz nagród i upominków dla wszystkich uczestników zabawy było Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Mirosława Piotrowskiego

Więcej „Zabawa karnawałowa”